Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie poprawy nawierzchni jezdni w Karnicach na ul. Szkolnej

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2019-10-22, data przekazania: 2019-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Piotr Janek wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: WÓJT GMINY KARNICE

Wydział merytoryczny: PLANOWANIE PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO, INWESTYCJE,DROGI, data odpowiedzi: 2019-10-30