Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek do założeń budżetowych na 2021 rok

Numer: 12, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Zygmunt Przeździęk przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Karnice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-08