Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2020-10-14, data przekazania: 2020-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Marian Kosiorowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Karnice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-26