Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek do założeń budżetowych na 2021 rok

Numer: 17, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2020-10-14, data przekazania: 2020-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Adam Zelwak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Karnice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-26