Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyrównanie drogi brukowej w miejscowości Gościmierz

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2020-10-22, data przekazania: 2020-10-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mieczysław Kazimierz Bujanowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Karnice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-11-02