Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udrożnienie przepustów w miejscowości Paprotno

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2020-10-22, data przekazania: 2020-10-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Marian Kosiorowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Karnice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-11-06