Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Lokalizacja lustra w Cerkwicy

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2019-11-15, data przekazania: 2019-11-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Piotr Smal radny

Odpowiedź

Odpowiadający: WÓJT GMINY KARNICE

Wydział merytoryczny: PLANOWANIE PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO, INWESTYCJE,DROGI, data odpowiedzi: 2019-11-21