Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Fundusze na budowę drogi gminnej w Czaplinie Małym

Numer: 4, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2019-11-18, data przekazania: 2019-11-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Krüger radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: