Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uzupełnienie ubytków w drodze gminnej w Trzeszynie

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2020-01-29, data przekazania: 2020-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Szydłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Karnice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-02-11