Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o przejęcie nieruchomości w Modlimowie

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2020-06-15, data przekazania: 2020-06-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mieczysław Kazimierz Bujanowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Karnice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-06-24