Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Poprawa dróg gminnych

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Karnice
data wpływu: 2020-09-22, data przekazania: 2020-09-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Aleksandra Marcinkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Karnice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-08