Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/9/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mieczysław Kazimierz Bujanowski 0przewodniczący
Jerzy Marian Kosiorowski członek
Mariusz Krüger 1 wiceprzewodniczący
Józef Szydłowski członek
Tomasz Adam Zelwak członek