Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mieczysław Kazimierz Bujanowski członek
Iwona Mieczysława Fryt członek
Robert Piotr Janek członek
Marcin Marian Kaliszan 1 wiceprzewodniczący
Jan Kolanek członek
Jerzy Marian Kosiorowski członek
Mariusz Krüger członek
Aleksandra Marcinkowska członek
Dariusz Stefan Mikulski członek
Bogdan Olejniczak 0przewodniczący
Andrzej Zygmunt Przeździęk członek
Józef Szydłowski członek
Stanisław Wolski członek
Tomasz Adam Zelwak członek