Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice stała 2018-11-22 I/3/2018
Komisja ds. opracowania strategii gminy doraźna 2018-11-22 I/13/2018
Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice stała 2018-11-22 I/5/2018
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Karnice stała 2018-11-22 I/7/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice stała 2018-11-22 I/9/2018
Komisja Statutowa Rady Gminy Karnice doraźna 2018-11-22 I/11/2018