Przejdź do treści

Dorota Zwolińska

Zdjęcie: Dorota Zwolińska
Zdjęcie: Dorota Zwolińska

Radna

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt d.zwolinska@karnice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice stała 2024-05-15

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 11:11:49 Przyjęcie porządku obrad I Sesji Rady Gminy Karnice I Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-07 11:15:11 Skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Karnice I Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:08:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:09:55 Głosowanie próbne w związku z problemami technicznymi II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:32:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:35:09 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035 II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 18:54:37 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 18:58:39 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:05:48 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:09:35 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:13:11 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:20:14 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:16:46 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:39:50 skład komisji skrutacyjnej II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:26:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-16 12:06:34 Ustalenie porządku obrad II Sesja Rady Gminy Karnice za