Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Załącznik do uchwały MPZP Karnice (JPEG, 6.41Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 projekt uchwały
2 1 wotum zaufania (DOC, 30.50Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
3 raport_2023 (PDF, 54.76Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
4 03 dochody 2023 część opisowa (PDF, 691.24Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
5 07 wydatki 2023 część opisowa (PDF, 732.96Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
6 2023_GMINA Zbiorcza Informacja dodatkowa do bilansu- korekta (PDF, 1.28Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
7 Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2023 (PDF, 166.50Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
8 Bilans z wykonania budżetu na 31.12.2023 (PDF, 133.21Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
9 Inf. kul. RG (ZIP, 1.45Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
10 Rachunek zysków i strat jednostki (PDF, 142.13Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
11 Spraw. RG (ZIP, 4.49Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
12 Stan mienia RG (ZIP, 1.36Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
13 Wprowadzenie 2023 (PDF, 436.41Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
14 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (DOC, 40.00Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 projekt uchwały
15 Projekt uchwały MPZP FW Karnice III (DOCX, 21.12Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 projekt uchwały
16 Opinia RIO Sprawozdanie finansowe (PDF, 111.56Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
17 Załącznik do uchwały MPZP Karnice (JPEG, 6.41Mb)
załącznik do: projekt-uchwaly-mpzp-fw-karnice-iii (DOCX, 21.12Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 załącznik
18 Projekt uchwały MPZP FW Karnice III (DOCX, 21.12Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 projekt uchwały
19 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (DOC, 40.00Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 projekt uchwały
20 Uchwała absolutoryjna (DOC, 29.50Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 projekt uchwały
21 Wprowadzenie 2023 (PDF, 436.41Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
22 Stan mienia RG (ZIP, 1.36Mb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
23 Spraw. RG (ZIP, 4.49Mb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
24 Rachunek zysków i strat jednostki (PDF, 142.13Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
25 Opinia RIO Sprawozdanie finansowe, informacja o stanie mienia (PDF, 111.56Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
26 Inf. kul. RG (ZIP, 1.45Mb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
27 Bilans z wykonania budżetu na 31.12.2023 (PDF, 133.21Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
28 Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2023 (PDF, 166.50Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
29 2023_GMINA Zbiorcza Informacja dodatkowa do bilansu- korekta (PDF, 1.28Mb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
30 07 wydatki 2023 część opisowa (PDF, 732.96Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
31 03 dochody 2023 część opisowa (PDF, 691.24Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
32 1 wotum zaufania (DOC, 30.50Kb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
33 raport_2023 (PDF, 54.76Mb)
III Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-12 sprawozdanie
34 Uchwała Nr II/13/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice (DOCX, 12.34Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
35 Uchwała Nr II/12/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice (DOCX, 13.18Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
36 Uchwała Nr II/11/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice (DOCX, 12.34Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
37 Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice (DOCX, 13.55Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
38 Uchwała Nr II/9/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice (DOCX, 12.44Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
39 Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice (DOCX, 13.70Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
40 Uchwała Nr II/7/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice (DOCX, 12.45Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
41 Uchwała Nr II/6/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice (DOCX, 13.69Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
42 Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Karnice (DOCX, 12.38Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
43 Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035 (DOC, 60.50Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
44 Uchwała Nr II/3/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok (DOCX, 15.65Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
45 Uchwała Nr II/2/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2024 rok (DOCX, 9.87Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-06-03 uchwała
46 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Karnice (DOCX, 11.80Kb)
I Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-13 uchwała
47 12 uchwała komisja skarg przewodniczący (DOCX, 12.31Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
48 11 uchwała komisja skarg (DOCX, 13.01Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
49 10 uchwała komisja rewizyjna przewodniczący (DOCX, 12.25Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
50 9 uchwała komisja rewizyjna (DOCX, 13.26Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
51 8 uchwała komisja oświaty przewodniczący (DOCX, 12.30Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
52 7 uchwała komisjaoświaty (DOCX, 13.52Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
53 6 uchwała komisja budżetu przewodniczący (DOCX, 12.25Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
54 5 uchwała komisja budżetu (DOCX, 13.52Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
55 4 uchwała wiceprzewodniczący (DOCX, 12.31Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
56 3 uchwała - WPF (DOC, 56.00Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
57 3 uchwała - WPF (DOC, 56.00Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 uchwała
58 3 Zał. Nr 3 do WPF (PDF, 165.92Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
59 3 Zał. Nr 2 do WPF (RTF, 190.67Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
60 3 Zał. Nr 1 do WPF (PDF, 3.09Mb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
61 3 uchwała - WPF (DOC, 56.00Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
62 2 uchwała zmiana budżetu (DOC, 60.50Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały
63 1 Uchwała budżetowa (DOCX, 17.53Kb)
II Sesja Rady Gminy Karnice
2024-05-10 projekt uchwały