Przejdź do treści

Mieczysław Bujanowski

Zdjęcie: Mieczysław Bujanowski
Zdjęcie: Mieczysław Bujanowski

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt m.bujanowski@karnice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice stała 2024-05-15

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 11:11:43 Przyjęcie porządku obrad I Sesji Rady Gminy Karnice I Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-07 11:15:13 Skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Karnice I Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:08:05 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:10:39 Głosowanie próbne w związku z problemami technicznymi II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:32:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:35:11 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035 II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 18:54:55 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 18:58:38 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:05:40 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:09:33 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:13:06 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:20:21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:16:38 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:39:47 skład komisji skrutacyjnej II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:26:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-16 12:06:34 Ustalenie porządku obrad II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-06-26 12:46:48 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy III Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-06-26 13:06:03 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2023 rok III Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-06-26 13:09:20 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice III Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-06-26 13:46:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2024 rok III Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-06-26 13:56:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok III Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-06-26 14:02:21 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cerkwicy na renowację i konserwację zabytków III Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-06-26 13:59:22 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035 III Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-06-26 13:37:48 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Dreżewo, Karnice, Niedysz, Paprotno w gminie Karnice III Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-06-26 11:36:55 sprawdzenie systemu III Sesja Rady Gminy Karnice za