Przejdź do treści

Andrzej Gutowski

Zdjęcie: Andrzej Gutowski
Zdjęcie: Andrzej Gutowski

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt a.gutowski@karnice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Karnice stała 2024-05-15
2 Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice stała 2024-05-15

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 11:11:51 Przyjęcie porządku obrad I Sesji Rady Gminy Karnice I Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-07 11:15:15 Skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Karnice I Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:08:08 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:11:02 Głosowanie próbne w związku z problemami technicznymi II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:32:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:35:19 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035 II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 18:54:40 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 18:58:44 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:05:46 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:09:32 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:13:11 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:20:10 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 19:16:34 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:39:42 skład komisji skrutacyjnej II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-15 17:26:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-05-16 12:06:34 Ustalenie porządku obrad II Sesja Rady Gminy Karnice za