Komisja ds. opracowania strategii gminy

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. opracowania strategii gminy

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/13/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Iwona Mieczysława Fryt 1 wiceprzewodniczący
Robert Piotr Janek członek
Aleksandra Marcinkowska członek
Andrzej Zygmunt Przeździęk członek
Józef Szydłowski 0przewodniczący